THỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 20/8/2018 
 DẠY HAI BUỔI 
LẦN 1 
   BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
 ThứTiết7A7B7C9A9B8A8B6A6B6C
  1Toán - QuiVăn - ChiVăn - ChiToán - HằngVăn - Huỳnh Văn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
  2Toán - QuiVăn - ChiVăn - ChiToán - HằngVăn - Huỳnh Văn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
 23   TD - Dân      
  4          
  5          
  1Anh - NamToán - QuiToán - QuiVăn - Chi Toán - BìnhAnh - NamAnh - Diễm Toán - Đồng
  2Anh - NamToán - QuiToán - QuiVăn - Chi Toán - BìnhAnh - NamAnh - Diễm Toán - Đồng
 33 TD - Dân        
  4          
  5          
  1Văn - Thắm   Anh - DiễmAnh - Nam Văn - HuỳnhToán - ĐồngVăn - Linh
  2Văn - Thắm   Anh - DiễmAnh - Nam Văn - HuỳnhToán - ĐồngVăn - Linh
 43TD - Dân         
  4          
  5          
  1 Anh - NamAnh - Nam Toán - LựcVăn - ThuToán - Bình Văn - LinhAnh - Diễm
  2                                                                Anh - NamAnh - Nam Toán - LựcVăn - ThuToán - Bình Văn - LinhAnh - Diễm
 63  TD - Dân TD - Dân     
  4          
  5          
  1   Anh - Diễm      
  2   Anh - Diễm      
 73          
  4          
  5          
 Ghi chú: Học hai buổi các lớp 7B, C ghép vào một lớp; lớp 6 B, C ghép vào một lớp.  
                Riêng tiết Thể dục lớp 7B học ngày thứ ba, 7C học ngày thứ sáu theo lịch trên. 
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
             
             
             
             
        Võ Văn Vui