THỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày  17/9/2018 
 DẠY HAI BUỔI 
LẦN 3 
   BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
 ThứTiết7A7B7C9A9B8A8B6A6B6C
  1Toán - QuiVăn - Chi Toán - HằngToán - Lực Văn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
  2Toán - QuiVăn - Chi Toán - HằngToán - Lực Văn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
 23   TD - Dân      
  4          
  1Anh - NamToán - QuiToán - QuiVăn - Huỳnh Toán - BìnhAnh - NamAnh - Diễm Văn - Linh
  2Anh - NamToán - QuiToán - QuiVăn - Huỳnh Toán - BìnhAnh - NamAnh - Diễm Văn - Linh
 33          
  4          
  1  Văn - Thắm  Văn - ThuToán - BìnhVăn - HuỳnhToán - ĐồngAnh - Diễm
  2  Văn - Thắm  Văn - ThuToán - BìnhVăn - HuỳnhToán - ĐồngAnh - Diễm
 43          
  4          
  1 Anh - NamAnh - NamAnh - DiễmVăn - ChiAnh - Nam  Văn - LinhToán - Đồng
  2                                                                Anh - NamAnh - NamAnh - DiễmVăn - ChiAnh - Nam  Văn - LinhToán - Đồng
 63    TD - Dân     
  4          
  1    Anh - Diễm     
 72    Anh - Diễm     
  3          
 Ghi chú: Lớp 7B, C ghép vào một lớp khi học Toán, Tiếng anh. Môn Ngữ văn lớp 7A, 1/2 lớp học với 7B, 1/2 lớp học với 7C.
                  Tiết Thể dục còn lại của lớp 9 học theo lịch trên. 
                  Tiết một dạy học hai buổi vào lớp cùng thời gian với tiết hai thời khóa biểu lớp 7 buổi chiều.( lúc 13 giờ 55 phút)
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
             
             
             
             
        Võ Văn Vui