THỜI KHÓA BIỂU    ( Áp dụng  từ ngày 31/12/2018 đến ) 
 DẠY HAI BUỔI 
LẦN 9 
   BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
 ThứTiết7A7B7C9A9B8A8B6A6B6C
  1 Văn - ChiAnh - NamVăn - HuỳnhToán - LựcToán - BìnhVăn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
  2 Văn - ChiAnh - NamVăn - HuỳnhToán - LựcToán - BìnhVăn - ThuToán - ĐồngAnh - Diễm 
 23   TD - DânGDHN-Vui     
  4          
  1 Anh - NamToán - QuiToán - Hằng  Anh - NamAnh - Diễm Văn - Linh
  2 Anh - NamToán - QuiToán - Hằng  Anh - NamAnh - Diễm Văn - Linh
 33          
  4          
  1  Văn - ThắmKiểm tra định kỳ nếu cóVăn - ThuToán - BìnhVăn - HuỳnhToán - ĐồngAnh - Diễm
  2  Văn - ThắmVăn - ThuToán - BìnhVăn - HuỳnhToán - ĐồngAnh - Diễm
 43          
  4          
  1 Toán - Qui  Anh - DiễmAnh - Nam  Văn - LinhToán - Đồng
  2 Toán - Qui  Anh - DiễmAnh - Nam  Văn - LinhToán - Đồng
 63    TD - Dân     
  4          
  1   Anh - DiễmVăn - Chi     
 72   Anh - DiễmVăn - Chi     
  3   GDHN-Vui      
 Ghi chú: Học sinh lớp 7A chia ra, 1/2 lớp học với 7B, 1/2 lớp học với 7C.
                  Tiết Thể dục còn lại của lớp 9 học theo lịch trên. 
                  Tiết một dạy học hai buổi vào lớp cùng thời gian với tiết hai thời khóa biểu lớp 7 buổi chiều.( lúc 13 giờ 55 phút)
                    Giáo dục hướng nghiệp lớp 9 dạy vào tuần cuối mỗi tháng
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
             
             
             
             
        Võ Văn Vui