Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 19/12 đến 22/12/2018Tuần 19
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Lê           SinhChi     VănThu Em    VănNam        AnhBình    ToánDiễm       AnhLinh    VănThắm       VănChi     VănHằng     Toán
 2Huỳnh      VănLê           SinhThu Em    VănTrường   HoáBình    ToánĐồng       ToánDiễm       AnhThắm       VănChi     VănHằng     Toán
43Lê           SinhDiễm       AnhBình    ToánNam        AnhHuỳnh      VănKiều         SinhLinh    VănNam        AnhQuy       ToánThắm       Văn
 4Lực         LýTrường   HoáLê           SinhThu Em    VănHuỳnh      VănDiễm       AnhĐồng       ToánQuy       ToánDân           TDThắm       Văn
 5 Nhân         Địa Trường   HoáDiễm       AnhĐồng       Toán  Nam        AnhNhân         Địa
 1Lực         LýNhân         ĐịaThùy         TinBình    ToánDiễm       AnhDân           TDKiều         SinhNam        AnhKiều         CNThùy         Tin
 2Diễm       AnhLê           SinhBình    ToánThùy         TinN Phi       CNKiều         SinhDân           TDYến      SửThùy         TinNam        Anh
53Lê           SinhLực         LýBình    ToánNam        AnhKiều         SinhLinh    VănĐồng       ToánQuy       ToánNam        AnhKiều         CN
 4Thùy         TinDiễm       AnhLê           SinhLực         CN Linh    VănN Phi       CNKiều         CNQuy       ToánYến      Sử
 5 Thùy         TinNam        AnhBình    Toán Diễm       AnhĐồng       ToánNhân         ĐịaYến      SửNam        Anh
 1Thành    SửN Phi       CNNam        AnhThu Em    VănBình    ToánĐồng       ToánDân           TDQuy       ToánNam        Anh Thắm   SH
 2Trường   Hoá Thành   SHThu Em    VănBình    Toán N Phi    SHDân           TDDiễm       AnhTuấn   SHQuy       ToánNam        Anh
63 Huỳnh     SHTrường   HoáNam        AnhLê           SinhYến      SửN Phi       CNDiễm       AnhNam        AnhV Phi   SHTrường    Sinh
 4Nhân         Địa Thu   SHLê           Sinh Đồng          TinNa         NhạcV Phi       CDTrường    Sinh 
 5  Trường   HoáLê     SH  Na       SH Yến    SHTrường  SinhNhân         Địa 
 1          
 2          
73          
 4          
 5          
 1          
 2          
 3          
 4          
 5          
 1          
 2          
 3          
 4          
 5          
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú:  - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c.*         
                  - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.