Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 24/12 đếnLần 10
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờTuấn        MTNam        AnhThắm       Văn
 2Hằng     ToánThùy         TinDân           TDLê           SinhBình    ToánN Phi       CNĐồng       ToánThắm       VănTuấn        MTV Phi       CD
23V Phi       CDLực         LýTrường   HoáThu Em    VănDân           TDDiễm       AnhĐồng          TinNam        AnhNhân         ĐịaDân           TD
 4Lực         LýChi           VănLê           SinhTrường   HoáN Phi       CNNhân         ĐịaDiễm       AnhNhân         ĐịaQuy       ToánNam        Anh
 5Trường   HoáLê           SinhLực         CNNhân         ĐịaDiễm       AnhĐồng          TinN Phi       CNDân           TDQuy       ToánNhân         Địa
 1Trường    HoáDân           TDThùy         TinThu Em    VănN Phi       CNS Linh       VănV Phi       CDThắm       VănTrường     SinhHằng     Toán
 2Huỳnh      VănV Phi       CDThu Em    VănDân           TDKiều         SinhN Phi       CNS Linh       VănTrường     SinhThùy         TinThắm       Văn
33Dân           TDThùy         TinTrường    HoáBình    ToánHuỳnh      VănTuấn        MTNhân         ĐịaThùy         TinQuy       ToánDân           TD
 4Nhân         ĐịaTrường    HoáNa         NhạcThành       SửBình    ToánQuy         LýKiều         SinhQuy       ToánDân           TDTrường     Sinh
 5Huỳnh      VănThành       SửBình    ToánNa         NhạcTuấn        MTKiều         SinhQuy         LýDân           TDQuy         LýHằng     Toán
 1Lực         LýHằng     ToánBình    ToánThu Em    VănDiễm       AnhV Phi       CDĐồng       ToánYến      SửChi           VănTrường     Sinh
 2Huỳnh      VănLực         LýV Phi       CDThu Em    VănBình    ToánĐồng       ToánS Linh       VănTrường     SinhChi           VănThắm       Văn
43Hằng     ToánLê           SinhLực         LýBình    ToánHuỳnh      VănDiễm       AnhS Linh       VănNhân         ĐịaTrường     SinhYến      Sử
 4Diễm       AnhNhân         ĐịaBình    ToánLê           SinhĐồng          TinS Linh       VănN Phi       CNThắm       VănYến      SửNhân         Địa
 5N Phi       CNDiễm       AnhNhân         ĐịaLực         CNHuỳnh      VănS Linh       VănĐồng          TinThắm       VănNhân         ĐịaHằng     Toán
 1Hằng     ToánDiễm       AnhNam        AnhDân           TDV Phi       CDKiều         SinhYến      Sử   
 2Thùy         TinHằng     ToánDân           TDNam        AnhQuy         LýYến      SửDiễm       Anh   
53Huỳnh      VănDân           TDThành       SửV Phi       CD   Kiều         CNNam        AnhThùy         Tin
 4Thành       SửChi           VănThu Em    VănBình    Toán   Quy       ToánKiều         CNHằng     Toán
 5Huỳnh      VănThành       SửThu Em    VănBình    Toán   Nam        AnhChi           VănKiều         CN
 1Dân           TDChi           VănNam        AnhThùy         TinKiều         SinhNa         NhạcĐồng       ToánNa         NhạcYến      SửQuy         Lý
 2Hằng     ToánChi           VănTuấn        MTNam        AnhNa         NhạcDân           TDKiều         SinhQuy       ToánNa         NhạcThùy         Tin
63Thùy         TinHằng     ToánLê           SinhLực         LýNhân         ĐịaĐồng       ToánDân           TDQuy         LýThùy         TinYến      Sử
 4Diễm       AnhHằng     ToánLực         CNNhân         ĐịaĐồng          TinS Linh       VănTuấn        MTYến      SửNam        AnhNa         Nhạc
 5Lê           SinhLực         LýNhân         ĐịaTuấn        MTDiễm       AnhĐồng       ToánS Linh       VănThùy         TinDân           TDNam        Anh
 1Lực         LýChi           VănNam        AnhThùy         TinBình    ToánĐồng       ToánDân           TDNam        AnhQuy       ToánKiều         CN
 2Huỳnh      VănChi           VănBình    ToánLực         CNDân           TDDiễm       AnhĐồng       ToánQuy       ToánKiều         CNNam        Anh
73Lê           SinhTrường   HoáThùy         TinNam        AnhYến      SửDân           TDDiễm       AnhKiều         CNV Phi       CDTuấn        MT
 4Thành       SửN Phi       CNThu Em    VănTrường   HoáHuỳnh      VănĐồng          TinNa         NhạcV Phi       CDChi           VănThắm       Văn
 5 Huỳnh     SH Thành   SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú:  - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c.*         
                  - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.