Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 27 /8/2018Lần 3
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờYến      SửQuy       ToánTrường    Sinh
 2Thùy         TinHuỳnh      VănDân           TDBình      ToánN Phi       CNS Linh       VănĐồng       ToánQuy       ToánTrường    SinhYến      Sử
23Thành       SửNhân         ĐịaLực         CNLê           SinhDân           TDKiều         SinhYến      SửTuấn        MTYến      SửThắm       Văn
 4Na         NhạcHằng     ToánThu Em    VănNam        AnhDiễm       AnhN Phi       CNĐồng          TinNam        AnhChi           VănV Phi       CD
 5Diễm       AnhThành       SửNam        AnhThu Em    VănQuy         LýĐồng       ToánN Phi       CNChào cờChào cờChào cờ
 1Nhân        ĐịaDân           TDThành       SửTrường    HoáV Phi       CDS Linh       VănĐồng       ToánNam        AnhQuy       ToánHằng     Toán
 2Dân           TDThùy         TinV Phi       CDThành       SửYến      SửNhân        ĐịaĐồng          TinQuy       ToánNam        AnhHằng     Toán
33Trường    HoáHuỳnh      VănThùy         TinLê           SinhBình      ToánĐồng       ToánS Linh       VănNhân         ĐịaDân           TDThắm       Văn
 4Chi           VănTrường    HoáLê           SinhThùy         TinBình      ToánQuy         LýV Phi       CDDân           TDQuy         LýNhân         Địa
 5Chi           VănLê           SinhTrường    HoáV Phi       CDHuỳnh      VănĐồng          TinQuy         LýThắm       VănNhân         ĐịaDân           TD
 1Tuấn        MTLực         LýNhân         ĐịaNam        AnhHuỳnh      VănDiễm       AnhS Linh       VănTrường    SinhChi           VănNhân         Địa
 2Hằng     ToánHuỳnh      VănNam        AnhNhân         ĐịaDiễm       AnhTuấn        MTS Linh       VănNhân         ĐịaTrường    SinhThùy         Tin
43V Phi       CDHằng     ToánBình      ToánLực         CNTuấn        MTĐồng       ToánKiều         SinhThùy         TinNhân         ĐịaTrường    Sinh
 4Lực         LýDiễm       AnhBình      ToánThu Em    VănKiều         SinhV Phi       CDĐồng       ToánThắm       VănNam        AnhHằng     Toán
 5Hằng     ToánV Phi       CDThu Em    VănBình      ToánĐồng          TinKiều         SinhDiễm       AnhThắm       VănThùy         TinNam        Anh
 1N Phi       CNHằng     ToánNam        AnhThu Em    VănBình      ToánDân           TDDiễm       Anh   
 2Thùy         TinHằng     ToánBình      ToánDân           TDHuỳnh      VănDiễm       AnhN Phi       CN   
53Chi           VănTrường    HoáDân           TDThu Em    Văn   Nam        AnhThùy         TinHằng     Toán
 4Lực         LýHuỳnh      VănThu Em    VănNam        Anh   Trường    SinhChi           VănThùy         Tin
 5Hằng     ToánHuỳnh      VănLực         LýTrường    Hoá   Thùy         TinChi           VănNam        Anh
 1Diễm       AnhTuấn        MTTrường    HoáDân           TDBình      ToánS Linh       VănĐồng       ToánNa         NhạcYến      SửQuy         Lý
 2Trường    HoáHằng     ToánTuấn        MTBình      ToánDiễm       AnhS Linh       VănDân           TDQuy         LýNa         NhạcYến      Sử
63Hằng     ToánDiễm       AnhLực         CNTuấn        MTNa         NhạcĐồng          TinS Linh       VănKiều         CNQuy       ToánNa         Nhạc
 4Lê           SinhNa         NhạcBình      ToánLực         LýKiều         SinhĐồng       ToánTuấn        MTYến      SửNam        AnhKiều         CN
 5Hằng     ToánLực         LýLê           SinhBình      ToánĐồng          TinNa         NhạcKiều         SinhQuy       ToánKiều         CNNam        Anh
 1Chi           VănNhân         ĐịaThành       SửLực         CNN Phi       CNDân           TDNa         NhạcThắm       VănQuy       ToánKiều         CN
 2Chi           VănN Phi       CNThùy         TinThành       SửDân           TDDiễm       AnhNhân         ĐịaQuy       ToánTuấn        MTThắm       Văn
73Lê           SinhThùy         TinThu Em    VănNa         NhạcNhân         ĐịaYến      SửDân           TDKiều         CNV Phi       CDTuấn        MT
 4Nhân         ĐịaLê           SinhNa         NhạcThùy         TinHuỳnh      VănN Phi       CNDiễm       AnhV Phi       CDKiều         CNThắm       Văn
 5 Thành     SH Huỳnh    SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH       HUỲNHTHU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú: - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c
          - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều; tiết Thể dục còn lại ở các lớp 7 học vào buổi sáng ( có lịch cụ thể kèm theo với học hai buổi)