Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 17/9/2018Lần 4
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờNam        AnhChi           VănTuấn        MT
 2V Phi       CDThùy         TinBình    ToánLê           SinhDân           TDN Phi       CNĐồng       ToánTuấn        MTNam        AnhV Phi       CD
23Thùy         TinHằng     ToánDân           TDThu Em    VănN Phi       CNNhân         ĐịaĐồng          TinThắm       VănLê          SinhDân           TD
 4Hằng     ToánChi           VănLê           SinhNam        AnhBình    ToánDiễm       AnhDiễm       AnhLê          SinhQuy       ToánNam        Anh
 5Hằng     ToánLê           SinhNam        AnhBình    ToánDiễm       AnhĐồng          TinN Phi       CNDân           TDQuy         LýThắm       Văn
 1Hằng     ToánDân           TDThu Em    VănĐượm    HoáV Phi       CDN Phi       CNĐồng       ToánNam        AnhQuy       ToánHằng     Toán
 2Dân           TDHằng     ToánNam        AnhThu Em    VănHuỳnh      VănĐồng       ToánV Phi       CDQuy       ToánNhân         ĐịaHằng     Toán
33Đượm    HoáThành       SửThùy         TinNam        AnhN Phi       CNQuy         LýS Linh       VănThắm       VănDân           TDNhân         Địa
 4Nhân         ĐịaĐượm    HoáBình    ToánThành       SửHuỳnh      VănS Linh       VănQuy         LýDân           TDQuy       ToánThắm       Văn
 5Huỳnh      VănThùy         TinĐượm    HoáV Phi       CDBình    ToánS Linh       VănNhân         ĐịaNhân         ĐịaNam        AnhDân           TD
 1Lực         LýLê           SinhV Phi       CDNam        AnhDiễm       AnhĐồng       ToánYến      SửNam        AnhChi           VănKiều      Sinh
 2Diễm       AnhLực         LýNam        AnhLê           SinhHuỳnh      VănV Phi       CDĐồng          TinThắm       VănChi           VănNam        Anh
43Huỳnh      VănV Phi       CDBình    ToánLực         CNĐồng          TinYến      SửKiều         SinhThắm       VănKiều         CNYến      Sử
 4Tuấn        MTHằng     ToánNhân         ĐịaThu Em    VănBình    ToánKiều         SinhS Linh       VănYến      SửV Phi       CDKiều         CN
 5Hằng     ToánNhân         ĐịaLực         CNThu Em    VănKiều         SinhTuấn        MTS Linh       VănKiều         CNYến      SửHằng     Toán
 1Huỳnh      VănTuấn        MTNam        AnhDân           TDQuy         LýDiễm       AnhN Phi       CN   
 2N Phi       CNChi           VănThu Em    VănNam        AnhTuấn        MTDân           TDDiễm       Anh   
53Huỳnh      VănChi           VănDân           TDTuấn        MT   Quy       ToánNhân         ĐịaThùy         Tin
 4Lực         LýNa         NhạcThu Em    VănBình    Toán   Nhân         ĐịaThùy         TinHằng     Toán
 5Na         NhạcHằng     ToánLực         LýBình    Toán   Thùy         TinChi           VănNhân         Địa
 1Lê           SinhChi           VănLực         CNThùy         TinDiễm       AnhS Linh       VănDân           TDNa         NhạcYến      SửQuy         Lý
 2Thùy         TinDiễm       AnhLê           SinhDân           TDNa         NhạcS Linh       VănĐồng       ToánQuy       ToánNa         NhạcYến      Sử
63Diễm       AnhLực         LýThành       SửNa         NhạcNhân         ĐịaKiều         SinhS Linh       VănQuy         LýThùy         TinNa         Nhạc
 4Nhân         ĐịaHằng     ToánNa         NhạcLực         LýKiều         SinhĐồng       ToánTuấn        MTYến      SửNam        AnhThùy         Tin
 5Hằng     ToánNhân         ĐịaTuấn        MTThành       SửĐồng          TinNa         NhạcKiều         SinhThùy         TinDân           TDNam        Anh
 1Đượm    HoáChi           VănThùy         TinLực         CNBình    ToánDiễm       AnhDân           TDLê          SinhQuy       ToánKiều      Sinh
 2Huỳnh      VănĐượm    HoáBình    ToánThùy         TinDân           TDĐồng       ToánDiễm       AnhKiều         CNLê          SinhThắm       Văn
73Lê           SinhDiễm       AnhĐượm    HoáBình    ToánYến      SửDân           TDĐồng       ToánQuy       ToánTuấn        MTKiều         CN
 4Thành       SửN Phi       CNThu Em    VănĐượm    HoáHuỳnh      VănĐồng          TinNa         NhạcV Phi       CDKiều         CNThắm       Văn
 5 Huỳnh     SH Thành   SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú:  - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c.*         
                  - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.