Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 01/10/2018Lần 6
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờTrường     SinhQuy         LýTuấn        MT
 2V Phi       CDThùy         TinThành       SửLê           SinhDân           TDN Phi       CNĐồng       ToánTuấn        MTTrường     SinhThắm       Văn
23Thùy         TinHằng     ToánDân           TDThu Em    VănBình    ToánNhân         ĐịaDiễm       AnhNam        AnhQuy       ToánDân           TD
 4Hằng     ToánLê           SinhBình    ToánNhân         ĐịaN Phi       CNDiễm       AnhĐồng          TinThắm       VănNam        AnhTrường     Sinh
 5Hằng     ToánChi           VănLê           SinhBình    ToánDiễm       AnhĐồng          TinN Phi       CNDân           TDChi           VănNam        Anh
 1Huỳnh      VănDân           TDThu Em    VănThành       SửN Phi       CNS Linh       VănV Phi       CDNhân         ĐịaNam        AnhHằng     Toán
 2Dân           TDThành       SửNa         NhạcThu Em    VănV Phi       CDN Phi       CNS Linh       VănNam        AnhNhân         ĐịaHằng     Toán
33Trường    HoáV Phi       CDThùy         TinNa         NhạcHuỳnh      VănS Linh       VănQuy         LýQuy       ToánDân           TDNhân         Địa
 4Nhân         ĐịaNa         NhạcBình    ToánTrường    HoáHuỳnh      VănQuy         LýĐồng       ToánThắm       VănQuy       ToánDân           TD
 5Na         NhạcThùy         TinTrường    HoáV Phi       CDBình    ToánĐồng       ToánNhân         ĐịaDân           TDQuy       ToánThắm       Văn
 1Lực         LýLê           SinhV Phi       CDNam        AnhDiễm       AnhĐồng       ToánYến      SửThắm       VănChi           VănNam        Anh
 2Hằng     ToánLực         LýNam        AnhLê           SinhBình    ToánV Phi       CDĐồng          TinThắm       VănChi           VănV Phi       CD
43Diễm       AnhHằng     ToánBình    ToánLực         CNĐồng          TinYến      SửKiều         SinhYến      SửV Phi       CDKiều         CN
 4Tuấn        MTHằng     ToánNhân         ĐịaThu Em    VănHuỳnh      VănKiều         SinhS Linh       VănKiều         CNYến      SửHằng     Toán
 5Huỳnh      VănNhân         ĐịaLực         CNThu Em    VănKiều         SinhTuấn        MTS Linh       VănNam        AnhKiều         CNYến      Sử
 1Huỳnh      VănTuấn        MTNam        AnhDân           TDQuy         LýDiễm       AnhN Phi       CN   
 2Huỳnh      VănHằng     ToánTrường   HoáNam        AnhTuấn        MTDân           TDDiễm       Anh   
53N Phi       CNDiễm       AnhDân           TDTuấn        MT   Quy       ToánNhân         ĐịaThùy         Tin
 4Trường    HoáChi           VănThu Em    VănBình    Toán   Nhân         ĐịaThùy         TinHằng     Toán
 5Hằng     ToánTrường    HoáThu Em    VănBình    Toán   Thùy         TinChi           VănNhân         Địa
 1Lê           SinhChi           VănLực         CNThùy         TinKiều         SinhNa         NhạcDân           TDNa         NhạcYến      SửQuy         Lý
 2Thùy         TinChi           VănLê           SinhDân           TDNa         NhạcS Linh       VănKiều         SinhQuy       ToánNa         NhạcThùy         Tin
63Hằng     ToánLực         LýThành       SửNam        AnhNhân         ĐịaKiều         SinhĐồng       ToánQuy         LýThùy         TinYến      Sử
 4Nhân         ĐịaHằng     ToánTuấn        MTLực         LýDiễm       AnhĐồng       ToánS Linh       VănYến      SửNam        AnhNa         Nhạc
 5Diễm       AnhNhân         ĐịaNam        AnhThành       SửĐồng          TinS Linh       VănTuấn        MTThùy         TinDân           TDNam        Anh
 1Lực         LýChi           VănBình    ToánThùy         TinDân           TDĐồng       ToánDiễm       AnhTrường    SinhQuy       ToánKiều         CN
 2Huỳnh      VănTrường   HoáThùy         TinLực         CNBình    ToánDiễm       AnhDân           TDKiều         CNTrường    SinhThắm       Văn
73Lê           SinhDiễm       AnhLực         LýBình    ToánYến      SửDân           TDĐồng       ToánQuy       ToánTuấn        MTTrường    Sinh
 4Thành       SửN Phi       CNThu Em    VănTrường   HoáHuỳnh      VănĐồng          TinNa         NhạcV Phi       CDKiều         CNThắm       Văn
 5 Huỳnh     SH Thành   SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú:  - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c.*         
                  - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.