Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng từ 15/10/2018 đến 27/10/2018 Lần 7
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờThắm       VănQuy         LýKiều         CN
 2V Phi       CDThùy         TinThành       SửLê           SinhDân           TDN Phi       CNDiễm       AnhTuấn        MTQuy       ToánThắm       Văn
23Thùy         TinHằng     ToánDân           TDThu Em    VănBình    ToánNhân         ĐịaĐồng       ToánThùy         TinKiều         CNTuấn        MT
 4Hằng     ToánLê           SinhBình    ToánNhân         ĐịaN Phi       CNDiễm       AnhĐồng         TinLê          SinhThùy         TinKiều      Sinh
 5Hằng     ToánChi           VănLê           SinhBình    ToánDiễm       AnhĐồng          TinN Phi       CNDân           TDLê          SinhThùy         Tin
 1Na         NhạcDân           TDThu Em    VănĐượm    HoáV Phi       CDN Phi       CNS Linh       VănNam        AnhQuy       ToánHằng     Toán
 2Dân           TDNa         NhạcBình    ToánThu Em    VănHuỳnh      VănV Phi       CDN Phi       CNQuy       ToánNam        AnhNhân         Địa
33Nhân         ĐịaĐượm    HoáThùy         TinNa         NhạcBình    ToánS Linh       VănDiễm       AnhNhân         ĐịaDân           TDNam        Anh
 4Huỳnh      VănThành       SửĐượm    HoáV Phi       CDDiễm       AnhQuy         LýNhân         ĐịaDân           TDQuy       ToánThắm       Văn
 5Đượm    HoáThùy         TinNa         NhạcThành       SửHuỳnh      VănDiễm       AnhV Phi       CDThắm       VănNhân         ĐịaDân           TD
 1Huỳnh      VănTuấn        MTV Phi       CDNam        AnhKiều         SinhYến      SửĐồng         TinNam        AnhChi           VănV Phi       CD
 2Tuấn        MTV Phi       CDNam        AnhThu Em    VănHuỳnh      VănKiều         SinhYến      SửThắm       VănChi           VănKiều      Sinh
43Hằng     ToánLực         LýBình    ToánThu Em    VănĐồng          TinTuấn        MTKiều         SinhThắm       VănV Phi       CDYến      Sử
 4N Phi       CNHằng     ToánLực         LýLê           SinhBình    ToánS Linh       VănĐồng      ToánKiều         CNYến      SửHằng     Toán
 5Lực         LýLê           Sinh  N Phi       CNĐồng       ToánS Linh       VănYến      SửNam        AnhHằng     Toán
 1Hằng     ToánDiễm       AnhThu Em    VănNam        AnhQuy         LýDân           TDS Linh       Văn   
 2Diễm       AnhHằng     ToánThu Em    VănDân           TDTuấn        MTS Linh       VănQuy         Lý   
53Huỳnh      VănNhân         ĐịaDân           TDTuấn        MT   Nam        AnhQuy       ToánHằng     Toán
 4Huỳnh      VănHằng     ToánNhân         ĐịaBình    Toán   Quy       ToánChi           VănNam        Anh
 5Nhân         ĐịaChi           VănNam        AnhBình    Toán      
 1Lê           SinhChi           VănLực         CNThùy         TinNa         NhạcĐồng       ToánDân           TDNa         NhạcYến      SửNam        Anh
 2Lực         LýChi           VănLê           SinhDân           TDKiều         SinhNa         NhạcTuấn        MTQuy       ToánThùy         TinNa         Nhạc
63Thùy         TinLực         LýTuấn        MTNam        AnhDiễm       AnhKiều         SinhĐồng      ToánYến      SửDân           TDThùy         Tin
 4Diễm       AnhHằng     ToánNam        AnhThành       SửNhân        ĐịaĐồng       ToánS Linh      VănQuy         LýNa         NhạcYến      Sử
 5Hằng     ToánNhân         ĐịaThành       SửLực         LýĐồng         TinS Linh       VănKiều         SinhThùy         TinNam        AnhDân           TD
 1Đượm    HoáChi           VănThùy         TinLực         CNBình    ToánDiễm       AnhDân           TDNhân         ĐịaChi           VănQuy         Lý
 2Huỳnh      VănĐượm    HoáBình    ToánThùy         TinDân           TDĐồng       ToánDiễm       AnhQuy       ToánLê          SinhNhân         Địa
73Lê           SinhDiễm       AnhĐượm    HoáBình    ToánYến      SửDân           TDĐồng       ToánLê          SinhNhân         ĐịaThắm       Văn
 4Thành       SửN Phi       CNThu Em    VănĐượm    HoáHuỳnh      VănĐồng          TinNa         NhạcV Phi       CDTuấn        MTThắm       Văn
 5 Huỳnh     SH Thành   SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
       
                  Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.