Trường THCS "A" Vĩnh Phú ĐôngTHỜI KHÓA BIỂU    Áp dụng  Từ ngày 05/11 đếnLần 9
  BUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
ThứTiết9A9B8A8B6A6B6C7A7B7C
 1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờThắm       VănQuy       ToánTuấn        MT
 2Hằng     ToánThùy         TinThành       SửLê           SinhDân           TDN Phi       CNĐồng       ToánTuấn        MTNhân         ĐịaThắm       Văn
23V Phi       CDLê           SinhDân           TDThu Em    VănBình    ToánNhân         ĐịaDiễm       AnhNam        AnhQuy       ToánDân           TD
 4Trường   HoáChi           VănBình    ToánNhân         ĐịaN Phi       CNDiễm       AnhĐồng          TinNhân         ĐịaChi           VănNam        Anh
 5Nhân         ĐịaChi           VănLê           SinhBình    ToánDiễm       AnhĐồng          TinN Phi       CNDân           TDNam        AnhNhân         Địa
 1Huỳnh      VănDân           TDThu Em    VănThành       SửN Phi       CNS Linh       VănV Phi       CDQuy       ToánNam        AnhHằng     Toán
 2Dân           TDThành       SửTrường    HoáThu Em    VănV Phi       CDN Phi       CNS Linh       VănTrường     SinhQuy       ToánHằng     Toán
33Nhân         ĐịaV Phi       CDThùy         TinNa         NhạcHuỳnh      VănQuy         LýKiều         SinhDân           TDQuy         LýTrường     Sinh
 4Huỳnh      VănNa         NhạcBình    ToánTrường    HoáKiều         SinhS Linh       VănQuy         LýThắm       VănTrường     SinhDân           TD
 5Trường    HoáThùy         TinNa         NhạcV Phi       CDBình    ToánKiều         SinhNhân         ĐịaNam        AnhDân           TDThắm       Văn
 1Lực         LýHằng     ToánBình    ToánThu Em    VănDiễm       AnhV Phi       CDĐồng       ToánYến      SửChi           VănTrường     Sinh
 2Huỳnh      VănLực         LýV Phi       CDThu Em    VănBình    ToánĐồng       ToánS Linh       VănTrường     SinhChi           VănV Phi       CD
43Hằng     ToánLê           SinhLực         LýBình    ToánHuỳnh      VănDiễm       AnhS Linh       VănNhân         ĐịaV Phi       CDYến      Sử
 4Diễm       AnhTuấn        MTNhân         ĐịaLê           SinhĐồng          TinS Linh       VănN Phi       CNThắm       VănYến      SửNhân         Địa
 5N Phi       CNNhân         Địa  Huỳnh      VănTuấn        MTĐồng          TinThắm       VănNhân         ĐịaHằng     Toán
 1Huỳnh      VănHằng     ToánNam        AnhDân           TDQuy         LýYến      SửDiễm       Anh   
 2Huỳnh      VănHằng     ToánDân           TDNam        AnhTuấn        MTKiều         SinhYến      Sử   
53Hằng     ToánDiễm       AnhTrường   HoáTuấn        MT   Quy       ToánChi           VănKiều         CN
 4Tuấn        MTChi           VănThu Em    VănBình    Toán   Thùy         TinTrường    SinhHằng     Toán
 5Thùy         TinTrường    HoáThu Em    VănBình    Toán      
 1Hằng     ToánChi           VănLực         CNThùy         TinKiều         SinhNa         NhạcDân           TDNa         NhạcYến      SửQuy         Lý
 2Thùy         TinChi           VănLê           SinhDân           TDNa         NhạcĐồng       ToánKiều         SinhQuy       ToánNa         NhạcThùy         Tin
63Lê           SinhHằng     ToánThành       SửLực         LýNhân         ĐịaDân           TDĐồng       ToánQuy         LýThùy         TinYến      Sử
 4Na         NhạcLực         LýTuấn        MTNam        AnhDiễm       AnhĐồng       ToánS Linh       VănYến      SửNam        AnhNa         Nhạc
 5Diễm       AnhNhân         ĐịaNam        AnhThành       SửĐồng          TinS Linh       VănTuấn        MTThùy         TinDân           TDNam        Anh
 1Lực         LýChi           VănBình    ToánThùy         TinDân           TDĐồng       ToánDiễm       AnhNam        AnhQuy       ToánThùy         Tin
 2Huỳnh      VănTrường   HoáNam        AnhLực         CNBình    ToánDiễm       AnhDân           TDQuy       ToánThùy         TinThắm       Văn
73Lê           SinhDiễm       AnhThùy         TinNam        AnhYến      SửDân           TDĐồng       ToánKiều         CNTuấn        MTNam        Anh
 4Thành       SửN Phi       CNThu Em    VănTrường   HoáHuỳnh      VănĐồng          TinNa         NhạcV Phi       CDKiều         CNThắm       Văn
 5 Huỳnh     SH Thành   SHTHU   SHLê     SH N Phi    SH Na       SH Diễm    SHTuấn   SHV Phi   SH Thắm   SH
GVCN     THÀNH           HUỲNH            THÀNH       THU    N PHI        NA         YẾNTUẤNV PHITHẮM 
Ghi chú:  - Ngày thứ năm lớp 7 học buổi sáng bắt đầu từ tiết 3; các lớp 7a,b,c học các phòng tương ứng với lớp 6 a,b,c.*         
                  - Tiết Thể dục còn lại ở lớp 9a,b học vào buổi chiều theo lịch học hai buổi.