Tuesday, 16/08/2022 - 20:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

I. Đặc điểm tình hình:

1. Qui mô trường lớp:

Trường có tổng số học sinh  634 em; chia thành 18 lớp, trong đó có 4 lớp 9, 4 lớp 8, 5 lớp 7 và 5 lớp 6.

2. Số lượng cán bộ, giáo viên của tổ:                 

Tổng số: 11 đồng chí, giáo viên 10 đ/c, nhân viên 1 đ/c.

Chuyên môn đào tạo: Đại học: 6 đ/c,Cao đẳng chính qui 4 đ/c và trung cấp 1 đ/c.

Đa số giáo viên dạy nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và tích cực trong giảng dạy.

Lãnh đạo nhà trường quan tâm, xây dựng và thực hiện nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và học tập, rèn luyện.

 TRƯỜNG THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  
 
 

 

                                                           Vĩnh Phú Đông, ngày 17  tháng 5  năm 2021

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Năm học 2020 – 2021

I. Đặc điểm tình hình:

1. Qui mô trường lớp:

Trường có tổng số học sinh  634 em; chia thành 18 lớp, trong đó có 4 lớp 9, 4 lớp 8, 5 lớp 7 và 5 lớp 6.

2. Số lượng cán bộ, giáo viên của tổ:                 

Tổng số: 11 đồng chí, giáo viên 10 đ/c, nhân viên 1 đ/c.

Chuyên môn đào tạo: Đại học: 6 đ/c,Cao đẳng chính qui 4 đ/c và trung cấp 1 đ/c.

Đa số giáo viên dạy nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và tích cực trong giảng dạy.

Lãnh đạo nhà trường quan tâm, xây dựng và thực hiện nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy và học tập, rèn luyện.

II. Những kết quả đã đạt được:

  1. Giáo viên:

- 100% giáo viên không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm những điều giáo viên không được làm

          - Việc soạn giảng đảm bảo đúng với hướng dẫn Công văn 5512; ký duyệt giáo án, báo giảng kịp thời đúng theo qui định.

- Ngày giờ công đảm bảo, đa số giáo viên nghỉ có xin phép, nhờ người dạy thay, trường hợp không có người dạy thay đều có kế hoạch dạy bù. Tình trạng vào trễ ra sớm rất hạn chế.

- Công tác dự giờ, rút kinh nghiệm đều đặn, thường xuyên và dự đúng đủ số tiết qui định. Thao giảng đảm bảo theo kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức xây dựng, triển khai chuyên đề đều có thực hiện

- Ký duyệt hồ sơ chuyên môn hàng tháng tương đối đầy đủ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin tốt trong giảng dạy và đạt hiệu quả. ( 10/10 giáo viên soạn giáo án bằng vi tính và có kỹ năng soạn giảng dạy giáo án điện tử thành thạo)

- Tổ chức, tham gia khá đầy đủ cuộc thi giáo viên giỏi vòng trường( có 8/10 giáo viên đạt giáo viên giỏi vòng trường), dự thi vòng huyện đạt 6/6 GV

- Kết quả cuối năm học: 12 đ/c giáo viên và nhân viên được đề nghị công nhận lao động tiên tiến, 01 đồng chi đề nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 02 đ/c được đề nghị ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.

Thống kê chung:

 

 

TT

Xếp loại

Dự giờ

Thao giảng

Chuyên đề

GV giỏi cấp trường

GV giỏi cấp huyện

Thực hiện  GAĐT

Ghi chú

1

Giỏi

12

7

9

8

6

2

 

 

2

Khá

7

2

3

0

0

0

 

 

3

Đạt YC

0

0

0

0

0

0

 

 

2. Học sinh:

Nhìn chung đa số học sinh có ý thức cao trong học tập và rèn luyện, nhiều học sinh trong năm học không vắng, không bỏ tiết, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường. Những học sinh yếu kém có ý thức cầu tiến, phấn đấu nhiều trong học tập.

Chất lượng mũi nhọn:

Tham gia đầy đủ các cuộc thi do ngành, liên ngành cấp trên tổ chức. Cụ thể:

           - Đối với các môn dự thi vòng huyện: 9 học sinh tham gia, đạt 4 giải, trong đó có 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.

          - Đối với các môn dự thi vòng tỉnh: Không tổ chức

          Chất lượng đại trà: 

Môn

Tổng số HS

HỌC LỰC CẢ NĂM

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

Sinh

634

282

44.47

264

41.64

87

13.72

1

0.15

Hóa

258

85

32.94

102

39.53

71

11.19

 

 

Vật lý

634

248

39.11

233

36.75

138

21.76

15

2.36

CN

634

425

67.03

185

29.17

22

3.47

1

0.15

III. Những hạn chế, tồn tại:

           1. Giáo viên:

           - Ngày giờ công: vẫn còn có giáo viên vắng, việc bố trí dạy thay còn nhiều hạn chế do 2 điểm trường khá xa nhau, giáo viên trùng tiết nhau.

           -  Đồ dùng dạy học tự làm còn ít.

           - Tổ chức xây dựng các chuyên đề chưa tích cực, chưa chú trọng tính hiệu quả và  tính ứng dụng của nó.

           - GVBM chưa phối hợp tốt với GVCN trong việc quản lí những đối tượng học sinh lười học tập.

          - Một số giáo viên chưa đầu tư nhiều cho bài giảng dẫn đến chất lượng bài dạy chưa cao.

           - Các bài kiểm tra học kỳ vẫn còn giáo viên ra đề còn sai sót, cấu trúc chưa phù hợp với nội dung đề.

          - Công tác bồi dường đội tuyển học sinh giỏi chưa chú trọng nhiều.

            - Thực hiện các qui định về chuyên môn vẫn còn một số giáo viên sai: cập nhật thông tin, chế độ cho điểm sai,...

           - Một số giáo viên dự họp HĐSP, họp chuyên môn vẫn còn đi trễ.

- Tình trạng giáo nộp giáo án kí duyệt chậm vẫn còn diễn ra.

2. Học sinh:

           - Còn khá nhiều học sinh chưa ý thức học tập, vào lớp không chú tâm vào bài dạy của thầy cô

           - Số học sinh vắng, cúp cua  trên từng buổi học vẫn còn làm ảnh hưởng nhiều đến học lực.

          - Còn có học sinh gây gổ đáng nhau, nói tục, chửi thề, vô lễ với giáo viên, chưa chấp hành tốt các qui định của nhà trường.

IV. Phương hướng năm học 2021-2022:

           Phải khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong năm học qua, phát huy những thành tích đã đạt được.

          1. Giáo viên:

          - Tích cực hơn trong công tác soạn giảng, chú trọng việc đổi mới phương pháp, bám sát nội dung, phương pháp theo chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn. Đặc biệt việc chuẩn bị bài ở nhà.

          -  Thay đổi cách tự nhìn nhận, đánh giá của cá nhân về tất cả hành vi, việc làm của mình, công tác giảng dạy của bản thân để có sự điều chỉnh về hành vi, việc làm, về đổi mới phương pháp một cách phù hợp đối với học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Quan tâm tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng.

         - Đảm bảo hơn ngày giờ công, hạn chế tối đa việc nghỉ dạy, dạy thay. Phấn đấu không bỏ lớp trống. Chấm dứt việc vào lớp trễ ra lớp sớm.

         - Dự giờ, rút kinh nghiệm thẳng thắn nhiệt tình, người được góp ý phải nghiêm chỉnh tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp.

         - Làm và sử dụng một cách hiệu quả đồ dùng dạy học, các tiết thực hành thí nghiệm. Chú trọng việc thực hành trên lớp.

         - Tăng cường ứng dụng CNTT vào các bài giảng

         - Các loại hồ sơ chuyên môn phải ký duyệt kịp thời đầy đủ. Khi thực hiện các công tác chuyên môn phải hết sức lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn, đúng qui định, tránh sai sót.

        - Phấn đấu không có giáo viên xếp loại tay nghề trung bình.

        2. Học sinh:

        - Tích cực hơn trong học tập, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng cao tỉ lệ chuyên cần.

        - Tích cực tham gia học bồi dưỡng đối với đội tuyển học sinh giỏi. Phấn đấu đạt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều hơn.

         - Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc học tập của học sinh, liên hệ mật thiết với gia đình các em kịp thời thông tin cần thiết.

           Trên đây là báo cáo tổng kết năm học của tổ Khoa học tự nhiên trong năm học 2020 - 2021.

                                                                                             Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Đồng Trường

 

 

 

 

 

                                                                                            


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 193
Năm 2022 : 4.692