Tuesday, 16/08/2022 - 21:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông được thành lập theo quyết định số số: 1421/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2000 của UBND huyện Phước Long về việc thành lập trường Trung Học cơ sở A Vĩnh Phú Đông;

Trường đặt tại ấp Mỹ I xã Vĩnh Phú Đông huyện Phước Long tỉnh bạc Liêu.

Nơi đây có truyền thống cách mạng lâu đời, ở trung tâm xã, cách trung tâm huyện  3 Km về hướng Tây Bắc, dân cư sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp mô hình là lúa, rau màu, cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

 

       PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG

TRƯỜNG THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:         /KH-THCSAVPĐ

  Vĩnh Phú Đông, ngày        tháng       năm 2020

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

 

Trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông được thành lập theo quyết định số số: 1421/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2000 của UBND huyện Phước Long về việc thành lập trường Trung Học cơ sở A Vĩnh Phú Đông;

Trường đặt tại ấp Mỹ I xã Vĩnh Phú Đông huyện Phước Long tỉnh bạc Liêu.

Nơi đây có truyền thống cách mạng lâu đời, ở trung tâm xã, cách trung tâm huyện  3 Km về hướng Tây Bắc, dân cư sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp mô hình là lúa, rau màu, cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

          Dân cư gồm các dân tộc : Kinh, K’me.                      

Trình độ dân trí thấp, điểm xuất phát thấp, không có chợ, ít  doanh nghiệp, đời sống nhân dân còn nghèo khó, sự quan tâm của cha mẹ học sinh còn hạn chế.Trong những năm gần đây nhiều gia đình hiến đất xây dựng trường, lớp .

Diện tích toàn trường  hoan 1ha ( cả 2 điểm), phần diện tích tráng xi măng 5000m2, cơ sở vật chất hiện có : 16 phòng học  lầu,  cấp 4: 01 và 2 khu vệ sinh dùng cho học sinh, 1 dùng cho GV;  hiện  có 1 nhà công vụ dành cho giáo viên.

Nhà trường bố trí 1 phòng làm văn phòng ( điểm B), 2 phòng làm thư viện  ( 2 điểm ), 1 phòng thiết bị, 1 phòng  y tế. Hiện nay thực chất còn thiếu phòng thực hành lý, bàn ghế học sinh cũ, trang thiết bị dạy học thiếu, cũ.

-Hiện nay nhà trường đã phát động phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, số cây hiện có 55 cây, 40 ghế đá, nhiều chậu kiểng.

-Về chất lượng : Nhà trường chỉ đạo giảng dạy đều đạt chỉ tiêu đề ra, chất lượng mũi nhọn còn thấp. Hiệu quả giáo dục chưa cao, tỉ lệ hàng năm được công nhận tốt nghiệp THCS đều đạt 100%. Tỉ lệ học sinh giảm (bỏ học) còn cao .

-Về tài chính :Thực hiện theo kinh phí khoán, chưa đáp ứng cho việc dạy và học; Phải vận động tài trợ, xã hội hóa.

-Mục đích và phạm vị tự đánh giá

          +Mục đích của xây dựng kế hoạch để tự đánh giá  và nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục  phổ thông, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng  chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng  đánh giá và duy trì để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm 2024.

          +Lý do tự đánh giá : Thực hiện theo chỉ đạo chung của ngành, nhằm từng bước xây dựng thương hiệu trường chất lượng  để thu hút học sinh ở các địa bàn lân cận về học …

- Phạm vị đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn  đánh giá chất lượng do bộ giáo dục đào tạo ban hành. ( Thông tư 18).

          - Quy trình tự đánh giá thực hiện theo quy định của ngành. Thực hiện đúng quy trình quy định.

-Phương pháp tự đánh giá: Nhà trường tự kiểm tra các nội dung từng tiêu chuẩn, từng tiêu chí, từng chỉ số so với thời điểm hiện tại của nhà trường .

-Những vấn đề nối bật trong báo cáo tự đánh giá là đội ngũ của nhà trường đều đạt chuẩn, đến 2023 cơ bản đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn .

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội, đồng thời đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí của kiểm định chất lượng – duy trì  chuẩn quốc gia .

 

I.Tình hình nhà trường.

1- Môi trường bên trong:

1.1. Điểm mạnh.

* Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên

- Tổng số CB GV CNV: 49/20 nữ, trình độ đại học 30/10 nữ;

CĐSP 13/7 nữ, TC: 6/ 3 nữ

Đảng viên 30/ ( Đính kèm danh mục)

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 30 trên chuẩn.

- Công tác tổ chức quản lý của hiệu trưởng năng động, sáng tạo, quyết liệt: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên:  Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Chất lượng học sinh: ( Có phụ lục kèm theo hằng năm)

* Về cơ sở vật chất

+ Phòng học: 16 phòng.

+ Phòng bộ môn: 0 (Nhạc )

+ Phòng thực hành: 03 ( hiện nay chưa đạt yêu cầu của phòng bộ môn lý).

+ Phòng nghe nhìn: 0 ( Máy chiếu 1)

+ Phòng  thiết bị: 01 -  48  m2,

+ Phòng Tin học: 01

+ Phòng nghe tiếng anh: 01

+ Phòng Y tế: 01; thư viện 2 phòng  48m2 / phòng.

+ Phòng hiệu bộ 02,  phòng họp 01,

+ Văn phòng 2 dùng chung. 1 phòng truyền thống.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh đủ nhưng cũ chưa đúng quy chuẩn, phòng học bộ môn còn thiếu, trang thiết bị chưa đầy đủ).

 

1.2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của nhà trường:

+ Chưa được chủ động tuyển chọn cán bộ, giáo viên nên còn thụ động trong phân công, bố trí công tác chưa hợp lý với cơ cấu bộ môn.  

+ Điều kiện về nguồn lực chưa đảm bảo cho mọi hoạt động.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên, chưa thực chất, do khách quan nên phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận giáo viên cao tuổi tiếp cận việc đổi mới và tin học còn hạn chế. Thậm chí có giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Nhân viên đang thừa mà thiếu cụ bộ GV toán, Tiếng anh.

- Chất lượng học sinh: học sinh còn có học lực yếu, một bộ phận ý thức rèn luyện đạo đức chưa cao, ý thức học tập chưa tốt.

- Cơ sở vật chất:  Chưa đồng bộ, thiếu hiện đại. Phòng học bộ môn chưa đủ, còn thiếu nhiều trang thiết bị dạy học, phòng thực hành lý chưa được đầu tư, chưa xây dựng được phòng đa chức năng, nhà công vụ của giáo.

1.3. Thời cơ.

Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuẩn quốc gia,...

Được Phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt; đang tích cực học đại học.

1.4. Thách thức.

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học trong thời đại công nghệ số.

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập, thời kỳ CNH, HĐH.

- Chất lượng của một số nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.

1.5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung giúp đỡ học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng .

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Từng bước tu sửa, nâng cấp sân, xây dựng và mua sắm mới  cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục; chuẩn bị điều kiện tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

- Xây dựng văn hoá Nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện.

2.Môi trường bên ngoài : Tác động của cơ chế thị trường, kinh tế gia đình, việc làm, nhu cầu xã hội ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, duy trì sĩ số .

 

II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  VÀ TẦM NHÌN:

1. Sứ mệnh:

          Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục tốt, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực bản thân.

2. Các giá trị cốt lõi:

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

- Sự hợp tác

3. Tầm nhìn:

     Là một trong những trường có chất lượng  của huyện Phước Long. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

 

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1- Mục tiêu:

1.1. Các mục tiêu tổng quát

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục thân thiện phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

Phấn đấu đến năm 2024, trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông được xếp hạng trong tốp 3 trường THCS chất lượng cao của huyện.

          1.2. Các mục tiêu cụ thể

+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2022, Trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông được công nhận đạt tiêu chuẩn “ trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2024, Trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông  phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, Duy trì xây dựng thành công trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2024; đạt  thương hiệu trường có chất lượng  của huyện.

+ Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2025, Trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông  phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được khẳng định.

- Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

- Đạt thương hiệu trường trọng điểm chất lượng tốt của huyện  và ở trong tốp 3 trường THCS chất lượng cao của huyện .

- Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2020-2025.

2- Chỉ tiêu:

          2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.

- Có trên 15% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin.

- Phấn đấu mỗi năm số giáo viên còn lại đều tốt nghiệp Đại học.

2.2. Học sinh

- Qui mô:

+ Phát triển lớp học: Từ 18 lớp (2020) đến 19 lớp (2022).

          + Học sinh: 670 học sinh trở lên.

- Chất lượng học tập:

          + Trên 90% học lực khá, giỏi (35%  trở lên học lực giỏi)

                   + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu 0% ; không có học sinh kém.

          + Xét TN THCS đạt 100 %.

          + Thi học sinh giỏi : Cấp Huyện trên 50% HS dự thi đạt giải;

                                            Cấp tỉnh trên 30% HS dự thi đạt giải.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

          + Chất lượng đạo đức: 100% hạnh kiểm khá, tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất.

* - Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng mới 4 phòng  cấp 4 xuống cấp để dùng làm phòng bộ môn và nhà tập đa chức năng.

- Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

 - Xây dựng đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng  8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về  ban hành Quy chế Công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

3. Phương châm hành động :

        “Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”.

 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong CBGV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong Trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn Trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng Văn hoá Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

a.  Thể chế và chính sách:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của Trường đảm bảo sự thống nhất.

b.  Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.

c. Công tác đội ngũ :

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về chuẩn giáo viên, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

d. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

e. Cơ sở vật chất:

- Hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng Trường THCS  đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng.

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS.

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên với Nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet, được đăng trên trang Website của trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông.

 

f. Kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ chuyên môn( CM) và  nhà Trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh HS

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.

- Tham mưu xây dựng các phòng học bộ môn, phòng đa chức năng và xây dựng 4 phòng mới, hàng rào, (khu vệ sinh điểm B).

g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo  viên  tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

 

V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức: Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 – 2021: Phấn đấu đạt chuẩn về chất lượng giáo dục; tham mưu đầu tư hoàn chỉnh CSVC-TB;

- Giai đoạn 2: Từ năm 2021 -  2022: Nâng cao chất lượng giáo dục, đạt  thương hiệu trường có chất lượng cao của huyện. Duy trì việc xây dựng thành công trường  THCS đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng bậc trung học giai đoạn 2020-2025.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2022 – 2024: Đạt thương hiệu trường có chất lượng cao của huyện và ở trong tốp 3 trường THCS chất lượng cao . Đạt trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng bậc trung học giai đoạn 2020-2025.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn Trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8- Đối với học sinh:

Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

9. Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

10. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của Tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với Nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.

11- Kiến nghị với lãnh đạo:

- Đối với  Phòng giáo dục – đào tạo Huyện Phước Long:

 Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Đối với chính quyền địa phương, UBND huyện Phước Long:

+ Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và “bảo lãnh” cho Trường  trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

+Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho Nhà trường để thực hiện Kế hoạch chiến lược.

Kế hoạch này được đăng trên trang Website của trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông, có thể được điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp. Mọi góp ý hãy gửi về địa chỉ trên hoặc cần trao đổi theo số điện thoại: 0915881980.
 

                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

DUYỆT CỦA UBND XÃ

 

                                                                                              

 

                                                                                     Ngô Văn Sung

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc: Điều chỉnh việc thực hiện chiến lược

 

 1. Thời gian: Lúc 14 giờ  ngày        tháng        năm 2021
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông.
 3. Thành phần: Tất cả CC-VC.
 4.  Nội dung:

 Đồng chí Ngô Văn Sung- Hiệu trưởng nhà trường, thông báo Phòng GD-ĐT thông báo trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông phải đạt chuẩn và đạt kiểm định chất lượng năm 2021.

Đề nghị các bộ phận nghiên cứu thông tư và dạy đạt các tiêu chuẩn về chất lượng. ( kèm bản tự đánh giá từng chỉ số).

 Kết thúc biên bản lúc 15 giờ cùng ngày.

    Thơ ký                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Yến Ny                                                          Ngô Văn Sung

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc: Rà soát điều chỉnh việc thực hiện chiến lược

 

 1. Thời gian: Lúc 14 giờ  ngày        tháng 5 năm 2021
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông.
 3. Thành phần: Tất cả CC-VC.
 4.  Nội dung:

 Đồng chí Ngô Văn Sung- Hiệu trưởng nhà trường, thông báo Phòng GD-ĐT thông báo trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông phải đạt chuẩn và đạt kiểm định chất lượng năm 2021.

Theo rà soát thì tiêu chuẩn      nhà trường chưa đạt chuẩn và  nhân viên còn hợp đồng. Nhân viên y tế chưa đạt chuẩn.

 Kết thúc biên bản lúc 15 giờ cùng ngày.

 

    Thơ ký                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Yến Ny                                                          Ngô Văn Sung

                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc: Rà soát điều chỉnh việc thực hiện chiến lược

 

 1. Thời gian: Lúc 14 giờ  ngày 21 tháng 5 năm 2021.
 2. Địa điểm: Tại văn phòng trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông.
 3. Thành phần: Tất cả CC-VC.
 4.  Nội dung:

 Đồng chí Ngô Văn Sung- Hiệu trưởng nhà trường, thông báo Phòng GD-ĐT thông báo trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông phải đạt chuẩn và đạt kiểm định chất lượng năm 2021.

Theo rà soát thì tiêu chuẩn     nhà trường chưa đạt chuẩn và  nhân viên còn hợp đồng. Nhân viên y tế chưa đạt chuẩn. Theo thông tư 18 trường chưa đạt KĐCL nên chưa đạt chuẩn.

 Kết thúc biên bản lúc 15 giờ cùng ngày.

  

   Thơ ký                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Yến Ny                                                         Ngô Văn Sung

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 193
Năm 2022 : 4.692