Saturday, 24/10/2020 - 05:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động trường học

Thời gian qua, các trường đã có nhiều cố gắng trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, bước đầu đã phát huy hiệu quả quản lý như: tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn, góp phần phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời tình hình hoạt động của ngành; chuyển tải nhanh chóng các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành nói chung và của từng trường nói riêng.Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy việc trao đổi thông tin, xử lý công việc của không ít đơn vị vẫn còn thực hiện theo kiểu truyền thống, không tận dụng hết máy móc được trang bị làm lãng phí về thời gian, sức lực và chi phí.

UBND HUYỆN PHƯỚC LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc tập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  03  /PGDĐT

V/v Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động trường học

Phước Long, ngày  07  tháng 01  năm 2013

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trong huyện.

 

Thời gian qua, các trường đã có nhiều cố gắng trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, bước đầu đã phát huy hiệu quả quản lý như: tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn, góp phần phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời tình hình hoạt động của ngành; chuyển tải nhanh chóng các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của ngành nói chung và của từng trường nói riêng.

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy việc trao đổi thông tin, xử lý công việc của không ít đơn vị vẫn còn thực hiện theo kiểu truyền thống, không tận dụng hết máy móc được trang bị làm lãng phí về thời gian, sức lực và chi phí.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 1555/SGDĐT-VP ngày 12/12/2012 về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trường học, nhằm giảm bớt giấy tờ hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng, góp phần cùng toàn ngành thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động của ngành, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trong huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm qua hộp thư điện tử của đơn vị); trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

a) Ưu tiên tạo lập văn bản theo tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở (odt, ods, odp, pdf, . . .);

b) Triển khai sử dụng Hệ thống thư điện tử đã được tạo lập theo quy định của ngành để trao đổi các loại văn bản sau đây trong nội bộ ngành (trừ văn bản tuyệt mật, tối mật, mật), bao gồm văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn bản hành chính như: giấy mời; tài liệu phục vụ họp; các văn bản để biết, để báo cáo; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; lịch công tác; các chương trình, kế hoạch của đơn vị; công văn, thông báo; báo cáo tuần, tháng; văn bản chỉ đạo chuyên môn, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; các biểu bảng thống kê, phụ lục kèm theo văn bản; các quyết định gửi cho cá nhân có tính chất thông báo (quyết định thành lập HĐ coi thi, chấm thi học sinh năng khiếu, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; quyết định thành lập Ban ra đề, in sao đề thi, đề kiểm tra học kỳ; quyết định thành lập đoàn thanh tra giáo dục).

c) Đối với các văn bản có tính chất pháp lý liên quan đến đơn vị hoặc cá nhân (phạm vi ảnh hưởng lâu dài cho đối tượng áp dụng); văn bản làm cơ sở thanh toán quyết toán; văn bản mời dự các hội nghị quan trọng của ngành; mời dự các phiên họp đặc biệt, có phạm vi hẹp thì kết hợp áp dụng giao dịch văn bản điện tử và gửi văn bản giấy qua bưu điện.

2. Tiếp tục quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc sử dụng văn bản điện tử; sử dụng hộp thư điện tử đã được cấp phát để trao đổi văn bản điện tử trong công việc; từng bước thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử hiện đại và hiệu quả; chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc.

3. Phân công một cấp phó có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, điều hành hoạt động giao dịch văn bản điện tử của đơn vị. Phân công cán bộ quản lý hộp thư điện tử của đơn vị, mỗi ngày kiểm tra 2 lần (sáng và chiều) để nhận, chuyển và xử lý văn bản điện tử kịp thời.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện theo đúng tinh thần công văn này./.

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

Đã ký

 

Phan Minh Ngân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 54
Tháng 10 : 266
Năm 2020 : 2.081